תקנון אתר
 -אנו מודים לך על שבחרת להיכנס לאתר האינטרנט "s-grip.co.il" (להלן: "האתר"), המשמש כקטלוג וחנות למתקני תלייה לגלשנים וסקייטבורדים.
-האתר מתופעל ע"י "S-Grip", אשר מוכרת ומשווקת מתקני תלייה לגלשנים וסקייטבורדים.
 -כל הזכויות לתכנים, לתוכנה והעיצוב הגרפי המופיעים באתר זה שמורות ל"S-Grip".
 -תקנון זה נועד להסדיר את מערכת היחסים שבין הגולשים באתר לבין "S-Grip".
-מטעמי נוחיות בלבד נכתב התקנון בלשון זכר. האמור בו מתייחס לזכר ונקבה כאחד.
- הינך מתבקש לקרוא תקנון זה בקפדנות שכן זכויותיך וחובותיך נקבעים על פיו. בגלישתך באתר ובהזמנת מוצרים דרכו, הינך נותן את הסכמתך ומקבל ללא כל תנאי וסייג את האמור בתקנון זה, לרבות לעניין מדיניות הפרטיות של האתר; כן הינך נותן את הסכמתך כי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד "S-Grip" ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויותיהם על פי תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי התקנון, הינך מתבקש שלא לגלוש באתר ולא לרכוש באמצעותו מוצרים.

 הגדרות:
"מוצרים" – המוצרים ו/או השירותים אותם מציעה "S-Grip" למכירה לגולשים במסגרת האתר.
"גולשים" – יחידים המבצעים פעילות באתר, כגון: גלישה, הרשמה, קניה, צפייה ועוד.
"יצרנים" - העסקים אצלם  "S-Grip" מייצרת  את המוצרים המוצעים למכירה באתר.
"פעולה באתר" – כל פעולת רכישה של מוצרים המוצעים באתר.
  "S-Grip" שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת. השינוי יהיה תקף החל ממועד פרסום התקנון המתוקן באתר.
 בכל מקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין פרסום אחר, יגבר האמור בתקנון זה.

תנאים לרכישה באתר
 האתר נועד לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי.
-הרכישה באמצעות האתר מותרת רק למי שהינו מעל לגיל 18 וברשותו תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי ישראלי תקף. מנהלי האתר או מי מטעמם רשאים למנוע השתתפותו של גולש בכל זמן, בין באופן זמני ובין לצמיתות וזאת בהתבסס על פי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיו מנהלי האתר או מי מטעמם רשאים למנוע השתתפות של גולש בכל אחד מהמקרים הבאים:  
 * אם נמסרו במתכוון פרטי מידע שגויים. 
 * אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במנהלי האתר או מי מטעמם או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות גולשים אחרים ו/או ספקים. 
 * אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי. 
 * אם נעשה שימוש לרעה באמצעים המוצעים באתר.
-תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר, לרבות הבדלי גוונים.
- האחריות הבלעדית למידע בדבר המוצרים, לפרסומם, למחיר הנדרש עבורם, לאספקתם, לפעולות הכספיות הנוגעות לרכישתם, לאיכותם, לאחריות הניתנת להם, ולכל דבר אחר מכל מין וסוג שהוא הנוגע במישרין ובעקיפין למוצרים ו/או השירותים הנמכרים מוטלת על "S-Grip" באופן בלעדי; היצרנים לא יהיו אחראים כלפי הרוכשים לכל העניינים האמורים לעיל.

רכישת מוצרים באמצעות האתר:
- באתר מוצעים למכירה פריטים המלווים בתמונות, התמונות נועדו להמחשה בלבד. ליד כל פריט מוצג מחירו בשקלים, המחיר כולל מע"מ, על פי שיעורו במועד הפירסום.
- S-Grip תהא רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט ובכל עת (ללא הודעה מוקדמת), להוריד את המוצר מהאתר או לשנות את תנאי המכירה מעת לעת.
- התשלום מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי ו/או פאיפל ו/או אפליקציית תשלומים.
 -פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים.
- לצורך ביצוע הרכישה יש למלא טופס הכולל את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת דואר (שתהווה הכתובת לאספקת המוצר), טלפון, פרטי כרטיס האשראי שברשותך ופרטי המוצר הנרכש. על פי הדין, אינך חייב למסור את הפרטים דלעיל ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא תמסור את כל הפרטים דלעיל, למעט פרטי כרטיס האשראי, לא תתקבל הצעתך לרכישת המוצר. 
- רכישת מוצר מותנת בקליטת פניית הרוכש במערכת המחשב של האתר באופן מלא תקין, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים ובקבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לרכישה. "S-Grip" לא תתחשב בפניות שלא נקלטו במערכת או שנקלטו מבלי שנמסרו מלוא הפרטים הדרושים או שנקלטו באופן משובש (תהא אשר תהא הסיבה לכך); "S-Grip" לא תישא בכל אחריות בשל כך, מכל מין וסוג שהוא. בכל מקרה שחברת האשראי לא תאשר את הרכישה באמצעות כרטיס האשראי או תסרב לכבד את התחייבויותיך לתשלום התמורה כאמור, תבוטל הרכישה.
- לאחר שאושרה הזמנתך, תישלח הודעה על אישור הרכישה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידך וכרטיס האשראי שלך יחויב בסכום מכירת המוצר ודמי המשלוח.

זמן אספקה:
-S-Grip שולחת את הפריטים לכל מקום בארץ, המשלוח נעשה לנקודת איסוף - זמן משלוח עד 4 ימי עסקים או באמצעות שליח עד הבית - זמן משלוח עד 4 ימי עסקים לערים מרכזיות ועד 6 ימי עסקים לישובים קטנים ומרוחקים. משלוח לישובים מעבר לקו הירוק יתבצע רק ע"י משלוח לנקודת איסוף ולא עם שליח עד הבית.
-S-Grip אינה אחראית לזמני השילוח של חברת המשלוחים או כל עיכוב אשר נגרם על ידם.
-זמן ייצור המתקנים הנו עד 5 ימי עסקים, ימי עסקים הנם: א`-ה'. ימי עסקים לא כוללים את שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג וחוה"מ פסח וסוכות.
-יום ביצוע ההזמנה אינו נחשב כחלק מיום העסקים
-משלוח המוצרים יתבצע רק לאחר אישור סליקה מחברת האשראי.
-S-Grip לא תהיה אחראית לעיכוב באספקת המוצר בשל אירועים שאינם בשליטתה, כגון שביתה או השבתה, תקלות במערכות התקשורת, הטלפוניה ו/או המחשוב, פעולות איבה ו/או כוח עליון; במקרים כאלה רשאית S-Grip לבטל את הרכישה, או לדחות את מועד האספקה, על פי שיקול דעתה. 
מובהר, כי היה והמועד הנדחה יעלה על 35 ימי עסקים, ביצוע האספקה תהיה כפופה לקבלת אישור הרוכש.
 -מוצר שיוחזר אלינו עקב פרטי זיהוי שגויים ו/או עקב אי היענות/זמינות מצד הלקוח לצורך קבלת המשלוח יחויב בדמי טיפול בסך 20 ש"ח+עלות משלוח מלאה- 27 ש"ח עבור נקודת איסוף, 45 ש"ח למשלוח עם שליח.
-s-grip לא תשא בעלות משלוח חזרה לצורך החזרה וזיכוי כספי או לצורך החלפת המתקן וכמו כן לא תשא בעלות משלוח חוזר ללקוח לצורך החלפת המוצר.
החלפת מוצר כרוכה בתשלום מלא בסך 40 ש"ח למשלוח חוזר עד הבית ו 27 ש"ח למשלוח חוזר לנקודת איסוף.
בכפוף לתקנון.
 

ביטול רכישה
- על פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, רוכש רשאי לבטל רכישת מוצר בהודעה בכתב (לרבות באמצעות הדואר אלקטרוני), הזיכוי יתבצע לכרטיס ממנו בוצע החיוב בלבד.
- הרוכש רשאי לבטל את העסקה בכתב תוך 100 ימים מיום קבלת המוצר.
- את בקשת הביטול יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת info@s-grip.co.il - על ההודעה לכלול את פרטי הרוכש ומס ההזמנה. "S-Grip" רשאית שלא לקבל בקשה שלא תשלח כאמור לעיל.
- במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר, יושב לך הסכום ששולם על ידך בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת המוצר חזרה; לא יוחזרו עלויות משלוח. אם סופק לך המוצר יש להשיב את המוצר לחברת "S-Grip" בדואר רשום כאשר הוצאות המשלוח יחולו על הלקוח.
-s-grip אינה אחראית על אובדן/כל נזק אשר ייגרם למוצר שישלח אליה ע"י הלקוח.
- במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם, יש להחזיר את המוצר לחברת "S-Grip" בדואר רשום כשהוא באריזתו המקורית, שלם, תקין וללא כל פגם; 
החזר הכספי יושב בתנאי שהמוצר הגיע תקין ובניכוי 5% עמלת ביטול מסכום העסקה ובנוסף ינוכו דמי משלוח מלאים - 27 ש"ח עבור משלוח לנקודת איסוף, 40 ש"ח עבור משלוח עם שליח. 
s-grip לא תשא בעלות משלוח חזרה לצורך זיכוי כספי או לצורך החלפת המתקן וכמו כן לא תשא בעלות משלוח חוזר ללקוח לצורך החלפת המוצר.
החלפת מוצר כרוכה בתשלום מלא בסך 40 ש"ח למשלוח חוזר עד הבית ו 27 ש"ח למשלוח חוזר לנקודת איסוף.
 עלות המשלוח עבור החזרת/החלפת המתקן יחולו על הלקוח.


ביטול עיסקה על ידי חברת "S-Grip".
- "S-Grip" ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה במקרים הבאים: התרחשה תקלה טכנית שגרמה להצגת מידע מוטעה אודות פרטי המוצר ו/או הרכישה, חלה טעות אנוש חריגה בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לרוכש הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני.
- "S-Grip" ו/או מנהלי האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר של המשתתף, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתתף בעת רישומו האלקטרוני שגויה או במקרה של תקלה טכנית. יובהר בזאת כי "S-Grip" ו/או מנהלי האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות כלשהי בגין ביטול המכירה מפאת הסיבות המוזכרות לעיל ולא יזכו ו/או ישפו את הגולשים בגין ביטול זה בשום מקרה.
- במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויות הרוכש, תבוטל העיסקה וכן תחוייב בדמי ביטול כפי שמפורט בתקנון זה.

אחריות 
-פריט שימצא לא תקין יוחלף בפריט חדש או שיינתן זיכוי כספי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של "S-Grip". 
- s-grip אינה אחראית ולא תהיה אחראית על כל נזק אשר ייגרם לכל סוג של גלשן או סקייטבורד או לדברים אחרים אשר תולים על מתקני התלייה או למוצרים אחרים שלא סופקו על ידה.
-s-grip אינה אחראית לכל פגיעה בחפץ או בנפש שנוצרה עקב שימוש במתקן.
- האחריות אינה תקפה על שבר/סדק/שריטות.


שירותים באתר
-  "S-Grip" לא מתחייבת כי השירותים באתר ינתנו כסדרם ובאופן רציף, ללא הפסקה וללא טעויות.
-"S-Grip" רשאית בכל עת להפסיק או לנתק או להגביל את הפעילות באתר, כולה או מקצתה, לרבות לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה ו/או אם תחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור מוצר ו/או בתנאי המכירה; אין ולא יהיה בכך כדי להטיל על "S-Grip" אחריות כלשהי. 
-"S-Grip" ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יחויבו בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או פגיעה, ישירים ו/או עקיפים לרבות בגין עגמת נפש, שייגרמו לגולשים באתר ו/או למחשב שלהם ו/או לכל צד שלישי שהוא עקב ו/או כתוצאה מהשתתפות בפעילות באתר, כניסה לאתר, גלישה באתר או אי היכולת להיכנס ו/או לגלוש באתר ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) במהלך השימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באתר ו/או כל חלק ממנו.
- "S-Grip" ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לאתרים המכילים קישור לאתר, לרבות לתכנים המוצגים בהם.

קניין רוחני
- כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא (לרבות זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני), באתר, בשמו, בכל חלק שלו ובכל אחת מהפעילויות בו, שייכים באופן בלעדי ל- "S-Grip" ו/או לצדדים שלישיים ובכלל זה היצרנים שהעניקו ל- "S-Grip" הרשאה להשתמש בהם.
-מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, "S-Grip" הינה הבעלים הבלעדי של הרעיונות העומדים בבסיס האתר ובכל אחת מהפעילויות בו, השמות והסימנים המסחריים של האתר, בעיצוב האתר, בגרפיקה, בסודות מסחריים הכרוכים בתפעול האתר ובהפעלת הפעילויות שבו ובתוכן האתר כפי שיהיה מעת לעת (לרבות קבצים גרפיים וקבצי וידאו ואודיו) (להלן, ביחד עם האמור ברישא של סעיף זה: "המידע המוגן").
- אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע המוגן ו/או בכל חלק הימנו – והכל בין במישרין ובין בעקיפין - אלא אם התקבלה לכך הסכמה מפורשת של "S-Grip" מראש ובכתב.
- חל איסור מוחלט על ביצוע קישוריות לאתר, אלא אם נתקבלה הסכמת "S-Grip" מראש ובכתב.
מדיניות הפרטיות
- כמו באתרים רבים, תתבקש למסור פרטים מזהים כתנאי להזמנת מוצרים אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל לרכוש מוצרים באמצעות האתר. 
- כל מסירת מידע לאתר זה כמוה כהסכמה לאיסוף, שימוש, גילוי וחשיפת המידע המועבר בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה.
- בטרם תמסור את הפרטים המתבקשים, אנא וודא כי תנאי מדיניות הפרטיות של האתר ברורים לך. 
-בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על מנהגיך, הרגלי הגלישה שלך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתרים ועוד. מידע זה יכול להיאסף בעזרת כלים וטכנולוגיות שונות, כגון: איסוף כתובות IP, עוגיות (Cookies) משואות רשת (web beacons) ותגי אינטרנט.
- "S-Grip" תשמור את כל המידע שנצבר עליך (כולל הנתונים שתמסור בהרשמה) במאגריה. השימוש במידע זה ייעשה רק על פי תקנון זה ובכפוף לדין וזאת למטרות המפורטות להלן:
* כדי לאפשר לך להשתמש באתר;
* כדי לפנות אליך בדואר אלקטרוני, כמפורט להלן;
* לצורך יצירת הקשר אתך, לרבות בקשר עם רכישת המוצרים;
* לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;
* כדי לשפר ולהעשיר את הפעילויות באתר ולהתאימם לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם; לצורך כך ייעשה שימוש במידע סטטיסטי בעיקרו, שאינו מזהה אותך אישית;
* לשם יצירת אזורים אישיים באתר, שתוכל להתאים להעדפותיך;
* כדי להתאים את הפרסומות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את "S-Grip" לצורך כך לא יזהה אותך אישית;
* לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. המידע שישמש את "S-Grip" לצורך כך לא יזהה אותך אישית;
* לכל מטרה אחרת, המפורטת בתקנון זה.
- "S-Grip" לא תעביר לצדדים שלישיים את הפרטים, הנתונים והמידע שנאספו על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
* במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או תנאי שימוש באתרים אחרים, או אם תבצע באמצעות האתר או בקשר אליו, פעולות שהינן לכאורה מנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה; 
* אם יתקבל צו שיפוטי המורה "S-Grip" למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; 
* בקשר לכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין "S-Grip" ;
* אם פעילות האתר תתבצע במסגרת תאגיד אחר או תמוזג בפעילותו של צד שלישי, "S-Grip" תהיה רשאית להעביר לתאגיד זה את המידע אודותיך, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות תקנון זה לעניין מדיניות פרטיות.
- "S-Grip" מפעילה באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע אשר מפחיתים – אם כי לא שוללים לגמרי - את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי "S-Grip" ; "S-Grip" מתחייבת שמערכותיה ו/או אתרה יהיה חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
- בהרשמה לאתר ובהשארת פרטי הדואר האלקטרוני הינך מאשר ל "S-Grip" לשלוח אליך דואר אלקטרוני, אשר יכלול עידכונים לגבי האתר ו/או מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר האלקטרוני המשמשת אותך. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה להנהלת האתר.
- "S-Grip" אינה מתחייבת כי שירותי הדוא"ל יינתנו כסדרם וללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיו חסינים מפני פריצה לתיבת הדואר האלקטרוני שלך; ייתכנו מקרים בהם ימחקו חלק או כל דברי דואר המצויים בתיבתך, לרבות רשימות תפוצה. לפיכך, "S-Grip" לא תהיה אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - לרבות עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך ו/או לרכושך ו/או לצדדים שלישיים עקב כך.
-התשלום בכרטיס אשראי לפי תקן PCI-DSS.
הפסקת פעילות של גולש
- בכל מקרה של הפרת תקנון האתר (לרבות על דרך מסירת פרטים שגויים) ו/או אם כרטיס האשראי שלך נחסם ו/או הוגבל ו/או בכל מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע ב- "S-Grip" , באתר, במפרסמים באתר, בפעילויות שבו ו/או במשתמשים באתר (להלן: "מקרה הפרה") – "S-Grip" רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת למנוע ממך את השימוש באתר, לבטל את רישומך באתר ולחסום את גישתך לאתר.
- במקרה הפרה, תהיה "S-Grip" רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחשוף את שמך והפרטים הידועים לה אודותיך בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
- במקרה הפרה יפצה ו/או ישפה המפר את "S-Grip" בגין כל הוצאה, תשלום, נזק, הפסד ואבדן רווח שייגרמו להם עקב הפרתו תנאי שימוש אלה.תקופת התיישנות מקוצרת.
- תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד "S-Grip" ו/או מי מטעמה הינה שישה חודשים החל מהמועד בו נוצרה עילת התביעה.
הדין החל ותניית שיפוט בלעדית:
-על השימוש באתר וכל דבר ועניין הנובע מכך, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
-מקום השיפוט הבלעדי והבלבדי בכל דבר ועניין הנובע ו/או הקשור ל- "S-Grip" ו/או למי מטעמה ו/או לאתר יהיה אך ורק בבתי המשפט המוסמכים באשדוד ובישראל אשר להם תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל דבר ועניין כאמור, ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. 
x

#{title}

#{text}

#{price}